CK.klima
01 / 0
Teklif Formu

Can Kardeşler Klima


Teklİf Talep Formu


* Kişisel verilerimin işlenmesi ve paylaşılması kapsamında yazılmış ilgili aydınlatma metnini okudum ve anladım.
Kişisel verilerimin işlenmesi ve paylaşılması kapsamında yazılmış ilgili aydınlatma metnini okudum ve anladım.
Can Kardeşler Klima Sistemleri firmasının ürün tanıtımı hizmet ve kampanyalarından haberdar olmak için ticari elektronik ileti gönderilmesini kabul ediyorum. Ticari elektronik ileti gönderilmesine ilişkin verilere iznin geri alınmasını talep etmek için 0212 294 23 03 veya 0242 335 37 37 iletişim numaralarından gerekli bilgiyi alabilirsiniz.

Kvkk Kapsamındaki Haklarınız

KVKK nın 11. Maddesi uyarınca, kişisel verilerinizle ilgili olarak aşağıdaki konularda Can Kardeşler Klima Sistemleri ne başvurabilir ve talepte bulunabilirsiniz:
a.Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b.Kişisel verileriniz işlenmişse yapılacak işlem hakkında bilgi edinme,
c.Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bu amaç doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d.Türkiye de veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişiler hakkında bilgi edinme,
e.Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan düzeltmenin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü taraflara bildirilmesini isteme,
f.Kişisel verilerinizin işlenme sebeplerinin ortadan kalkması halinde silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu silme, yok etme veya anonim hale getirme işleminin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü taraflara bildirilmesini isteme,
g.İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
h.Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle uğradığınız zararın giderilmesini talep etme.

Veri Denetleyicisi Temsilcimiz,veri sahibi talepleriniiletişim numaralarından bizlere iletebilir. Veri Denetleyicisi Temsilcimiz, talebinizin niteliğine göre KVKK nın 13. Maddesi uyarınca ücretsiz olarak ve en geç 30 (otuz) gün içinde başvurunuzu sonuçlandıracaktır. Talebin reddedilmesi halinde, ret gerekçesi/sebepleri, gerekçeleri ile birlikte yazılı veya elektronik ortamda tarafınıza bildirilecektir.
İşlenen verileriniz yukarıdaki belirtilen amaç ve hukuki sebeplere dayanarak; ilgili faaliyetlerin yerine getirilmesini teminen üzere yurt içi ve yurt dışındaki ilgili iş ortaklarımız ve servis/hizmet sağlayıcılarımız ve tedarikçilerimizle; teknik altyapı ve iş süreçlerine ilişkin prosedürlerin ve faaliyetlerin yerine getirilmesini teminen ve yönetim raporlama ihtiyaçlarına istinaden yurt içi ve yurt dışındaki grup şirketlerimizle paylaşılabilecektir.